Kitap Bölümleri

Irak Hikâyeciliği ve Zu’n-Nûn Eyyûb

İsmail EKİNCİ/ Haziran 7, 2020/ Akademik Çalışmalar, Kitap Bölümleri

Edebi türlerden yalın ve sade bir tür olan hikâye, kolayca anlaşılır bir dil ve üslupla yazılması, kısa oluşu, yaşanmış ve hemen hemen herkes tarafından bilinen olayları veya yaşanması muhtemel olayları dillere pelesenk olacak bir şekilde konu edinmesi gibi özelliklerinden dolayı, toplum içerisinde tarih boyunca ortaya çıktığı ilk günden günümüze…