İçeriğe geç

Ay: Nisan 2021

Modern Arap Edebiyatı Ekolleri ve Şiir Toplulukları

İlk vahyin indiği ve İslâmiyet’in ortaya çıktığı tarihten yüz elli yıl öncesinde, Cahiliye dönemi olarak başlayan ve günümüze kadar farklı dönemlere ayrılan Arap Edebiyatının son dönemi Modern dönemdir. 1789 Yılında Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgali ile başlayan ve günümüze kadar devam eden bu dönem, Arap Edebiyatında Modern dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde Batı kaynaklı eserlerin Arapçaya çevrilmesi ile başlayan etkileşimler ve yazarların Batı ülkelerine giderek buralardaki kültürlerden etkilenmeleri neticesinde Arap Edebiyatında birtakım yenilikler ve değişiklikler olmuştur. Batı kültür ve edebiyatından etkilenen edebiyatçılar, Cahiliye döneminden bu döneme kadar süregelen edebi düşünceyi savunan ve korumaya çalışanların karşısında yeni edebi türlerle, yeni edebi düşünce…