İçeriğe geç

Ay: Temmuz 2021

Arap Şiirinde Cömertlik

Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Arap Edebiyatında da cömertlik temasının bilhassa Arap şiirinde ilk dönem Cahiliye döneminden günümüz Modern döneme kadar sıklıkla işlendiği görülmektedir. Cahiliye şiirinde tema olarak şecaatten sonra neredeyse ikinci derecede en sık kullanılan tema olan cömertlik, Modern dönem şiirine kadar birçok farklı anlamlarda şiirlerde geçmiştir. Cömertliğe yüklenen onlarca farklı anlam şiirlerden süzülmeli, cömertliğin şiirlerdeki ahenkli edebi kullanımı ortaya konulmalıdır. Bu çalışmada gayemiz cömertliğin bütün yönleriyle Arap şiirinde nasıl geçtiğini ortaya koymaktır.

İbrahim Abdulkadir el-Mâzinî ve “el-Bahs ‘Ani’z-Zeheb” İsimli Hikâyesi

Modern Arap Edebiyatı, Fransız Napolyon Bonoparte’nin 1789 yılında Mısır’ı işgal etmesiyle başlayan bir dönem olarak bilinmektedir. Mısır’ın işgali sonrasında Doğu ile Batı arasında hemen hemen her alanda etkileşimler olmuş, Arap Edebiyatı da bu etkileşimlerden nasibini almıştır. Bu yeni dönemin en meşhur Arap Edebiyatçılarından biri olan İbrahim Abdulkadir el-Mâzinî, Kahire’de 1890 yılında doğup ve 1949 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Eğitimini Doğu Batı etkileşimin yoğun olduğu bu dönemlerde tamamlamıştır. el-Mâzinî Yüksek Öğretmen Okulu’nda okurken Abdurrahman Şükrî ile tanışmış ve Abdurrahman Şükrî ve Mahmut Akkâd ile bir araya gelerek Modernist İngiliz Ekolü olan Dîvân Topluluğunu oluşturmuşlardır. Edebi kişiliği itibarıyla el-Mâzinî’nin hayatının iki…