İçeriğe geç

Ay: Eylül 2021

Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap (Çeviri-İnceleme)

Kitabı Satın Almak İçin Tıklayınız. Öyle bir kitap ki, kendinden önceki bin yılın tozunu alıp kendinden sonraki bin yıl(lar)a damga ‎vuracak ihtişamı ve enginliğiyle miladın ilk bininci yılın henüz tamamlanmamışken bir dâhinin ‎kalemiyle hayat buluyor. O kalem, tam 1178 yıl sonra bugün hala yazmaya devam ediyor ‎aslında. Biz hala, o kalemin yazdıklarını, yazıyor olduklarını okumaya devam ediyoruz. Ya da ‎belki yeni başlıyoruz… Zira ilginçtir ki, içinde yaşadığımız bu coğrafyanın en önemli ‎şaheserlerinden biri olmasına rağmen, yazılmasının hemen üzerine ve sonra yüzyıllar boyu ‎çeşitli dillere tercüme edilmiş olsa da, dilimize ve kültürümüze bugüne dek kazandırılamamış ‎bir şaheserdir aynı zamanda. Matematiksel hiçbir…

Arap Şiirinde Cimrilik

Konu, tema, öz ve içerik gibi temelde aynı anlamlarda kullanılan muhteva, Arap şiiri için önemli unsurlardan biridir. Birçok edebiyatçıya göre muhteva, şiirde şekilsel ve biçimsel unsurlardan daha önemlidir. Arap şairleri Cahiliye döneminden günümüz Modern döneme kadar şiirlerinde hep bir muhteva üzerinde yoğunlaşmışlardır. Kimi zaman kafiye düzeni ve vezin gereği, kimi zaman lafzı güzelleştirmede kullanılan edebi sanatlar gereği, kimi zaman da anlam zenginliğini elde etme kaygısıyla, ele alınan muhtevayı karşılayan aynı anlamdaki murâdif kelimeler şiirlerde farklı beyitlerde kullanılmıştır. Şiirin muhtevasını yansıtan bu kelimeler gerek etimolojik kökeni ve dilsel özellikleri gerekse sözlük ve ıstılahı anlamları itibarıyla çoğu zaman mercek altına alınmıştır.