İnternetin Ergenlere Olumsuz Etkileri Üzerine Din Eğitimi Temelli Bir Yaklaşım

İsmail Ekinci/ Mayıs 4, 2017/ Güncel Yazılar

İnternetin gün geçtikçe hayatımızın içine ayrılmaz bir parça olarak katılması, aynı zamanda içerdiği yararlar ve her yaş grubuna hitap eden yapısı, toplum kesimlerinin geniş bir katılımını da beraberinde getirmektedir. İnternetin her kesimi ilgilendirdiği kadar özellikle ergenlere etkileri de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Gelişim anlamında yönlendirilmeye oldukça açık ve olumsuz açıdan da bir o kadar etkilenme potansiyeli olan ergenlerin, hayatımızda yer eden bu teknoloji ile olan bağları din eğitimi ekseninde değerlendirilebildiği ölçüde internetin zararlarından korunmak ve faydalarına odaklanmak mümkün olabilecektir.

Anahtar kelimeler: İnternet, Ergen, Din Eğitimi, Sosyal Medya, Bağımlılık.A Religious Education-Based Approach on Advers Effects of Internet on AdolescentsAs the time passes by, the Internet becomes an integral part of our lives. Its benefits and appealing structure to all age groups causes broad participation of the community. It’s important to examine effects of the Internet on the society intently, especially on the adolescents. They are quite open to guidance and have the potential to be affected from misguidance. It will be possible to focus on beneficial aspects of the Internet and avoid harmful effects of it by evaluating the problem in the context of religious education.Keywords: Internet, Adolescent, ReligiousEducation, Social Media, Addiction.

Share this Post