Bir Sosyal Kurum Olarak Ekonomi

İsmail EKİNCİ/ Kasım 11, 2005/ Akademik Çalışmalar, Yayımlanmamış Çalışmalar

Bir Sosyal Kurum Olarak Ekonomi adlı bu çalışmamızda, temel olarak ekonomi kurumunun ana çatısını vermeye çalıştık. Konumuza başlamadan önce, konunun daha iyi anlaşılması açısından, ilk önce genel olarak kurum kavramını ana özellikleriyle verdik. Daha sonra Bir Sosyal Kurum Olarak Ekonomi ana başlığı altında, Ekonomi nedir, ne değildir?, Ekonominin işlevi ve alt kurumları, Ekonomik hayatın tarihi gelişimi, Temel ekonomik olgular, Ekonomik olguların yapısı, Ekonomik sistemler, Toplum – ekonomi ilişkisi, Ekonominin diğer kurumlarla ilişkisi gibi alt başlıklar ile ekonomi kurumunu açıklamaya çalıştık.

GENEL OLARAK KURUM

Sosyolojik açıdan kurum, kültür normlarının yerleşmiş, belli ve sürekli tatmin yollarıdır. İhtiyaçları karşılama biçimleri veya metotlarıdır.[1]

Bir sosyal kurumun temel özelliklerini sıralayacak olursak şunları söyleyebiliriz.

1. Kurumlar belli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktirler.

2. Söz konusu ihtiyacın gerçekleştiriliş biçimi genel anlamda bir süreklilik arz eder.

3. Kurumlar genel olarak alt kurumlarla veya diğer kurumlarla bir yapı bütünlüğüne, eşgüdüme ve bir örgütlenmeye sahiptirler.

4. Kurumlar arası bu eşgüdümlülüğe rağmen her kurum bir göreli bağımsızlığa, yani kendi alanında biricik bir yapı olma özelliğine sahiptir.

5. Kurumlar kültürün normatif kodlarını ihtiva ettikleri için zorunlu olarak değer yüklüdürler.[2]

Share this Post