Dil Öğretiminde Materyal Tasarım Yaklaşımları

İsmail Ekinci/ Haziran 23, 2017/ Güncel Yazılar

Gramer meselesi dil öğretiminin en temel problemlerindendir. Dil ve gramer öğretiminde klasik ve modern birçok yaklaşım vardır. Arap dili ve grameri öğretiminde özellikle iki klasik yaklaşım öne çıkar. Bunlardan biri Arap dilindeki i‘râb kategorisini merkeze alan i‘râb odaklı anlatımdır. Bu yaklaşımda aynı i‘râb özelliğini taşıyan ögeler, farklı konuların bir parçası olsalar dahi aynı ünitede işlenir. Diğeri konu merkezli anlatımdır. Bu yaklaşımda ise, aynı konunun parçaları tek bir ünitede işlenir, türleri farklı olsa da konunun tamamlayıcı i‘râb özellikleri aynı konu içinde ele alınır. Her iki yaklaşım dil öğretiminde farklı avantaj ve dezavantajlar sağlar. Bu çalışmada dil öğretimi ve materyal tasarımında i‘râb odaklı anlatım metodu ve konu merkezli anlatım metodu şeklindeki iki klasik yaklaşım karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Çalışmada model ve örnek zemin olarak Şuzûru’z-zeheb ve Katru’n-nedâ adlı eserler incelenecektir. Bu bağlamda, her iki yaklaşımın güçlü ve zayıf yanları ile avantajlı ve dezavantajlı tarafları belirtilecektir. Ayrıca bu iki yöntemin bugünkü dil öğretim ders kitaplarındaki rolü hakkında da sonuçlar çıkarmaya çalışacağız. Anahtar kelimeler: Arap dili öğretimi, klasik dil öğretimi, dil öğretim metodu, materyal tasarımında klasik metot, klasik telif metodu. 

Share this Post