İçeriğe geç

Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri (Eğitimi)

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr. İsmail EKİNCİ ve Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TARİK‘nin hazırladığı “Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri (Eğitimi)” isimli panel 21.10.2019 Pazartesi günü saat 12:00’da İktisadi ve İdari Bilimler Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kategori:Akademik ÇalışmalarPanel/Seminerler