İçeriğe geç

Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi ve Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını Geliştirme

Geleneksel sınıf modeli, öğrencinin sadece pasif bir katılımcı olduğu ve öğretmenin kontrolünde yürütülen bir modeldir. Bu model öğrenen özelliklerinin, öğrenme beklentilerinin ve eğitsel teknolojilerin etkisiyle, son zamanlarda değişim göstermektedir. Bu değişim neticesinde sınıf dışı zamanın kullanımı yönünde yeni yapılanmalar zorunlu hale gelmektedir. Bu yapılanmalardan biri de ters-yüz edilmiş sınıf modelidir. Ters-yüz edilmiş sınıflarda sınıf içi etkinliklerin öğrencilere sınıf dışında sunulması, geleneksel yapıda sınıf dışında yapılması beklenen ödev ve etkinliklerin de sınıf içerisine taşınması olarak tanımlanmaktadır. İlk defa Bruner tarafından ortaya atılan sarmal yöntem ise, öğrencinin bilgileri keşfetmesi ve anlamlandırmasını kolaylaştırmak için eğitim programının sarmal bir yapıda düzenlenmesi gerektiği tezi üzerine kurulmuştur. Ayrıca öğrenilen bilgi ve becerilerin farklı durumlara aktarılması için gerekli önlemlerin alınması üzerinde de durmaktadır. Dil eğitiminde kazandırılması hedeflenen dört beceri, dinleme, konuşma, okuma, yazma alanları ile kazanımlar sarmal olarak düzenlenmiştir.

Bu çalışmada ters-yüz edilmiş sınıf ve sarmal yöntem ile Arapça eğitiminin nasıl planlanacağı ve etkili bir dil eğitimi için bu yöntemlerin nasıl kullanılacağı üzerinde durulmuştur. Ters-yüz edilmiş sınıf modeli ile Arapça gramer bilgilerinin öğrenciler tarafından çok kısa bir süre içerisinde etkin ve verimli bir şekilde öğrenilmesi mümkündür. Öğrenci ders öncesi kendisiyle paylaşılan gramer konusunu anlatan videoyu izleyerek derse katılır. Derse konuyu öğrenmiş bir şekilde gelen öğrenciler ile derste konuyla ilgili alıştırma ve uygulama yapılır. Arapça eğitiminde kelime dağarcığının geliştirilmesi sorunu da sarmal yöntemle oluşturulacak metinler sayesinde çözülmesi mümkündür. Öğrenciye farklı alanlarda hazırlanan ve her bir kelimenin en az on sekiz defa tekrar edildiği farklı Arapça metinler verilir ve öğrenciden bu metinlerin çevirisini yapması istenir. Öğrenci bu yöntemle istenilen sayıda yabancı kelimeyi kalıcı bir şekilde öğrenmiş olur.

Kategori:Akademik ÇalışmalarBildiriler