İçeriğe geç

Irak Hikâyeciliği ve Zu’n-Nûn Eyyûb

Edebi türlerden yalın ve sade bir tür olan hikâye, kolayca anlaşılır bir dil ve üslupla yazılması, kısa oluşu, yaşanmış ve hemen hemen herkes tarafından bilinen olayları veya yaşanması muhtemel olayları dillere pelesenk olacak bir şekilde konu edinmesi gibi özelliklerinden dolayı, toplum içerisinde tarih boyunca ortaya çıktığı ilk günden günümüze kadar varlığını korumuş ve en yaygın bir edebi tür olmuştur. Hatta o kadar yaygın bir tür haline gelmiştir ki, yazılı edebiyattan çok sözlü edebiyat türü olarak günümüze kadar gelmiştir. Her dönemde farklı coğrafyalarda hikâyeciler hikâyeleriyle ün yapmış ve her bölgeye özgü hikâye üslupları oluşmuştur.

“Irak Hikâyeciliği ve Zu’n-Nûn Eyyûb” başlıklı bu çalışmada ilk olarak hikâye ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hikâyenin özelliklerine değinilmiş ve geçmişten günümüze hikâyenin serüveni ele alınmış, daha sonra Irak hikâyeciliği ele alınmıştır. Hikâye ve Irak hikâyeciliği hakkında verilen bilgilerden sonra, Irak hikâyeciliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için Irak’ta hikâyeleriyle tanınmış bir yazar olan Zu’n-Nûn Eyyûb’un hayatı ve eserleri ele alınmıştır. Zu’n-Nûn Eyyûb’un “Darağacı” isimli hikâyesinin özeti verilmiş, öykünün ve kahramanların incelemesi yapılmıştır.

Çalışmanın amacı, Irak hikâyeciliği hakkında bilgiler vermek, Zu’n-Nûn Eyyûb’un Irak hikâyeciliğindeki konumunu “Darağacı” isimli öyküsünün çerçevesinde ortaya koymaktır. Araştırmanın temel sorusu Irak hikâyeciliğinin Arap dili, edebiyatı ve belagatındaki durumu ve ele alınan öyküsüyle Zu’n-Nûn Eyyûb’un edebi kişiliğidir. Çalışmada hikâye, Arap hikâyeciliği ve Zu’n-Nûn Eyyûb’un hayatı hakkında bilgi verilirken konuyla alakalı kaynak araştırması yapılmış, literatür taraması yöntemi temel yöntem olarak kullanılmıştır. Hikâyenin çevirisi yapılırken edebi çeviri ve dil bilgisi çeviri yöntemi kullanılmıştır. Gramer yapılarının kısıtlamaları çerçevesinde orijinal metnin en net bağlamsal anlamı verilmeye çalışılmıştır. Metin içerisindeki kültürel kelimeler aktarılırken gramer ve sözdizimsel açıdan metne sadık kalınmıştır. Hikâye anlamsal çeviri yöntemiyle özetlenmiştir.

Kategori:Akademik ÇalışmalarKitap Bölümleri