İçeriğe geç

Gramer Temelli Kitâbe İmlâ İnşâ’

Kitabı Temin Etmek İçin Tıklayınız.

 

Arapçayı öğrenmek, öncelikle dilin gramer kurallarını bilmekle mümkündür elbette. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma diye bilinen dört beceriyi elde edecek düzeyde bir dili öğrenmek için, her bir alanda etkili ve verimli yöntemlerle eğitim almak da şarttır. Bu kitapla yazma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Öğrencinin Türkçeden Arapçaya çeviri kabiliyetinin, konular bağlamında basitten zora doğru arttırılması hedeflenmektedir. Sarmal yönteme uygun bir şekilde hazırlanan bu kitapla öğrenci, ortalama 7.500 Arapça kelimeyi de öğrenmiş olacaktır.

İlk baskısını 2020 yılında yaptığımız Kitâbe İmlâ İnşâ’ isimli eserimizin ünite başlarına nahiv kurallarını özet bir şekilde eklediğimiz ve Gramer Temelli Kitâbe İmlâ İnşâ’ olarak ismini değiştirdiğimiz bu kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Arapçaya dair hiçbir bilgisi olmayan, Arap harflerini bile bilmeyenlere, harfleri ve harekeleri öğretmek hedeflenmiştir. İkinci bölümde Arapça imlâ/yazım kuralları verilmiştir. Üçüncü bölümde ise gramer konuları sıralamasıyla, öncelikle her konu ile ilgili özet bir şekilde nahiv kuralları verilmiş, ardından konuyla ilgili en az on Türkçe cümle verilerek, öğrenciden bu cümleleri Arapçaya çevirmesi istenmiştir. Çalışmanın hazırlanma sürecinde manevi desteğini benden asla esirgemeyen, kıymetli zamanlarından çaldığım eşime, kızıma ve çalışmada emeği geçen yayınevi çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Kategori:Akademik ÇalışmalarKitaplar