İçeriğe geç

Arap Şiirinde Cömertlik

Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Arap Edebiyatında da cömertlik temasının bilhassa Arap şiirinde ilk dönem Cahiliye döneminden günümüz Modern döneme kadar sıklıkla işlendiği görülmektedir. Cahiliye şiirinde tema olarak şecaatten sonra neredeyse ikinci derecede en sık kullanılan tema olan cömertlik, Modern dönem şiirine kadar birçok farklı anlamlarda şiirlerde geçmiştir. Cömertliğe yüklenen onlarca farklı anlam şiirlerden süzülmeli, cömertliğin şiirlerdeki ahenkli edebi kullanımı ortaya konulmalıdır. Bu çalışmada gayemiz cömertliğin bütün yönleriyle Arap şiirinde nasıl geçtiğini ortaya koymaktır.

Kategori:Akademik ÇalışmalarKitaplar