İçeriğe geç

İstiftâh – Ahmed Hâdî Maksûdî el-İstiftâhu fi’l-Kavâ‘idi’s-Sarfiyyeti’l-‘Arabiyye

Kitabı Temin Etmek İçin Tıklayınız.

Bu kitap Maksûdî’nin İstiftâh isimli eserinin transkript edilerek Türkçeye kazandırıldığı bir çalışmadır. Eser birçok bab ve sîganın bir arada zengin örneklerle verilmiş olması açısından önemli bir eserdir. Ayrıca Arapça sarfı konusunda yazılmış birçok kitapta yer alan dağınık bilgilerin bir araya toplanmış olması açısından da kıymetli bir eserdir. Bu eser ile başka bir esere ihtiyaç duymadan bütün fiil türlerinin tüm sîgalarını ve çekimlerini bir arada bulacaksınız.

 İsmail Ekinci

“Hangi lisân olsa da, bir lisân ile söyleşebilmek ve o lisân ile yazılmış kitapları anlamak için evvela o lisânın lügatini yani sözlerinin manalarını bilmek lazımdır. Sâniyen o lisânın sözlerinin kelamda ne revişde tağayyur ettiğini yani ozgâruvînî bilmek lazımdır. Çünkü her lisânın kelimeleri kelam içinde türlü revişde tağayyur etmektedir. Mesela Türkçe (oku) kelimesi kelam içinde (okudu, okuyor, okuyacak, oku, okuma, okucu, okuyan, okumuş, okumamış) gibi nice türlü revişlerde söylenir. Ve dahi (köşe) kelimesi (köşeler, köşeden, köşede, köşeye, köşene, köşenin, köşesi, köşeleri, köşelerinden) gibi daha birkaç türlü tağyirat ile isti‘mâl edilir. Lisân-ı Türkî gibi lisân-ı ‘Arabî’nin kelimeleri de pek çok türlü şekillerde ozkârmektedirler. Türkçe güzel bilmeyen bir adam (okudu) diyecek yerde (okudum ya da okuyacaksın) dese, muradı anlaşılmaz, Türkçe bilen adamlar yanında güleği söz olur…”

Ahmed Hâdî Maksûdî

Kategori:Akademik ÇalışmalarKitaplar